Svenska Klubben

Svenska Klubben är ett av Vasas äldsta kvarvarande bostadshus efter branden i Gamla Vasa byggt år 1863.
Idag är Svenska Klubben platsen för Bacchus lunch och beställningar på kvällstid.
Inget bröllop är det andra likt. Vi har lång erfarenhet av att planera bröllop. Med plats för 160 personer i Svenska Klubben garanterar vi ett lyckat bröllop.

BRÖLLOP OCH FEST